21. prosinca, u 19 sati, u ZgForumu, Gajeva 27, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Vesna Kusin otvorit će izložbu aktualnih aktivnosti Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zg Forum 2016. kojom će se obilježiti peta godišnjica rada ZgForuma.

Što je ZgForum?
ZgForum je prostor u nadležnosti Grada Zagreba, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, otvoren za odvijanje čitavog niza aktivnosti namijenjenih komunikaciji s javnošću.

Ciljevi
U ZgForumu se predstavljaju projekti s ciljem da se omogući aktivno sudjelovanje građana, potiče se dijalog o pitanjima s područja razvoja Grada i razvojne strategije, omogućuje se uvid i rasprave o strateškim gradskim projektima, organiziraju se radionice i okrugli stolovi za stručne i ciljane skupine građana, izložbe, predavanja, sastanci, promocije i drugo.

Program
Kao platforma za dijalog koriste se i druga upravna tijela Grada Zagreba te znanstvene i stručne institucije, civilni sektor i drugo, sukladno programskoj orijentaciji djelovanja ZgForuma.
Sva događanja koja se odvijaju u ZgForumu organiziraju se u kontekstu gradske razvojne politike.