U KB Merkur djevojčicu su rodile Marijana Birošević, Teodora Vitman i Štefica Maslać, a dječaka Marina Zdolec i Rabije Aljić. Dva dječaka rodila je Marija Romić.

U KB-u Sveti Duh djevojčicu je rodila Ivana Horvat, a dječaka Ivana Leljak Denić. Tri dječaka rodila je Petra Pedić.