Mirogoj (gradskagroblja.hr)

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

JEKA MAŽIBRADA (93) 24.12.16 10:00
MIRKO OBADIĆ (75) 23.12.16 10:40
FRANJO MARČINIĆ (80) 23.12.16 11:20
BISERKA ŠTIPAK-SERTIĆ (66) 08.12.16 12:10
MARIJAN CRNOGAJ (59) 23.12.16 12:50
VLADIMIR LIPOVAC (77) 23.12.16 13:35
SLAVKO ANTOLIĆ (76) 22.12.16 14:30
STJEPAN BARUN (95) 24.12.16 15:15
KATARINA ĐUREKOVIĆ (82) 26.12.16 16:00

KREMATORIJ MALA DVORANA, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

RUŽICA POSPIŠEL-KRASTECK (96) 23.12.16 10:55
JASMINKA KORMAN (67) 22.12.16 11:35
DRAGAN MILJEVIĆ (82) 22.12.16 12:15
PAVICA JAGIĆ (88) 21.12.16 12:55
TOMISLAV PAPIĆ (87) 21.12.16 13:40
EVA HRIBAR (84) 22.12.16 14:20
MIROGOJ, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANTUN HRABRIĆ (86) 24.12.16 10:00
ŠTEFICA MARTINEC (90) 25.12.16 10:50
MARKO PAVELIĆ (97) 23.12.16 11:40
DANICA BENČIĆ (82) 24.12.16 12:30
KATICA UMILJENOVIĆ (94) 21.12.16 13:20
MILKA POSAVEC (84) 23.12.16 14:10
KATHERINE MARY CRNIČKI (49) 21.12.16 15:00

MIROŠEVAC, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARTIN ŠMIT (93) 24.12.16 11:40
MARIJAN ĐIKO (69) 23.12.16 12:30
DRAGUTIN BANIČEK (85) 22.12.16 13:20
ANTUN PAVLIĆ (74) 22.12.16 14:10
ZLATKO LOZIĆ (44) 21.12.16 15:00

MARK.POLJE, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JOSIP MARTIĆ (68) 26.12.16 12:30
KATA LUKIĆ (86) 24.12.16 13:20
ZORICA BUĐEN (46) 24.12.16 14:10
MARA KOVAČ (78) 23.12.16 15:00

G.VRAPČE, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STANKO PRIŠLIN (79) 24.12.16 13:00
MIRJANA HRŠAK (56) 24.12.16 15:00

ŠESTINE, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ZDENKO DANKO (73) 23.12.16 15:00

LUČKO, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

DRAGUTIN KRAPEC (88) 22.12.16 15:00

ODRA, 28.12.2016.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

IVAN JURKIĆ (71) 25.12.16 13:00