Ilustracija / Wikipedia Commons

MIROGOJ, 3.01.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

BOGDAN RAOS (75) 30.12.16 11:40
BRANIMIR MARKOVIĆ (25) 29.12.16 12:30
ZORA MURKOVIĆ (89) 30.12.16 13:20
BRANKO HORVATINOVIĆ (73) 29.12.16 14:10
LUCA KRALJEVIĆ (83) 31.12.16 15:00

MIROŠEVAC, 3.01.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

ANICA JURIŠIĆ (58) 02.01.17 10:50
JOSIP BARIŠIĆ (52) 01.01.17 11:40
NIKOLA DOŠEN (74) 30.12.16 12:30
TOMISLAV BAHUN (77) 30.12.16 13:20
AGATA ŠUPERINA (71) 31.12.16 14:10
DRAGA KOSIĆ (83) 30.12.16 15:00

MARK.POLJE, 3.01.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

ANA STREJČEK (72) 30.12.16 12:30
JANKO VUJNOVIĆ (83) 30.12.16 13:20
DAMIR BEĆIROVIĆ (46) 30.12.16 14:10

STENJEVEC, 3.01.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

MARKO PAŠALIĆ (77) 01.01.17 13:00

ODRA, 3.01.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

JANJA MAĐURA (92) 31.12.16 13:00

SV.KLARA, 3.01.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

ZLATA KORENJAK (84) 29.12.16 15:00

GRANEŠINA, 3.01.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

IVAN JELEKOVIĆ-NOVOSEL (67) 29.12.16 15:00

KAŠINA, 3.01.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

FRANJO KENFELJA (89) 30.12.16 13:00

MORAVČE, 3.01.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Sprovod u

BARICA BUDOR (79) 01.01.17 15:00

Raspored ispraćaja:

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 3.01.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

BARBARA BARIŠIĆ (46) 30.12.16 10:00
IVANA GLAS (80) 29.12.16 10:40
DUBRAVKA FLEGER-PEK (57) 29.12.16 11:20
MARIJA RALJEVIĆ-RADENOVIĆ (75) 30.12.16 12:10
IVAN KANJIR (73) 29.12.16 12:50
VLASTA PEVALEK (63) 29.12.16 13:35
LJUBICA MLINARIĆ (85) 28.12.16 14:30
MIRJAM REŽIĆ (91) 29.12.16 15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 3.01.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

DARIO PLENČA (61) 17.12.16 10:15
MIRA MARČELJA (86) 27.12.16 10:55
IVANKA GRABUŠIĆ (78) 28.12.16 11:35
RUDOLF KLETUŠ (67) 28.12.16 12:15
KATA KUJUNDŽIĆ (78) 28.12.16 12:55
MLADEN LEŠNIK (62) 23.12.16 13:40
IVAN DONČIĆ (72) 27.12.16 14:20
MLADEN MEŠTROVIĆ (57) 29.12.16 15:00