Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 10.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

LJUBA PAVLIĆ                             (68)   05.01.17   10:00
ZDENKO MAJERIĆ                           (55)   02.01.17   10:40
ANA LAMEŠIĆ                              (49)   04.01.17   11:20
MARIJAN PETRAN                           (66)   03.01.17   12:10
BORIS MERVAR                             (81)   05.01.17   12:50
JADRANKA DOGAN BERKOVIĆ                  (64)   02.01.17   13:35
ANGELINA VINCELJ                         (88)   05.01.17   15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 10.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

BRANISLAV ILIĆ                           (95)   03.01.17   10:15
HELENA TUNKOVIĆ                          (88)   03.01.17   10:55
NEVENKA PAIĆ ESIH                        (66)   31.12.16   11:35
NEDELJKO ČOLIĆ                           (85)   01.01.17   12:15
NADA VUKOVIĆ-BOMBEK                      (65)   03.01.17   12:55
IVAN HERCIGONJA                          (63)   01.01.17   13:40
SVEMIR DELIĆ                             (87)   03.01.17   14:20
KATICA DUPIN                             (95)   05.01.17   15:00

MIROGOJ, 10.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

KATARINA POPOVIĆ                         (85)   06.01.17   11:40
ĐURO TOMIĆ                               (88)   05.01.17   12:30
DANICA HUSNJAK                           (74)   05.01.17   13:20
IVAN SUNKO                               (73)   06.01.17   14:10
ANA MITIĆ                                (87)   07.01.17   15:00

MIROŠEVAC, 10.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

EKREM KULENOVIĆ                          (83)   06.01.17   10:00
IVICA PRSTAČIĆ                           (67)   05.01.17   10:50
MILKA ŠESTAN                             (84)   03.01.17   11:40
VESNA ŠPANIĆ NAUMOVSKI                   (56)   05.01.17   12:30
JELICA PRŠEC                             (87)   04.01.17   13:20
ILIJA SUŠIĆ                              (81)   05.01.17   14:10
TOMO DRDIĆ                               (85)   06.01.17   15:00
LJUBICA RADIĆ                            (90)   07.01.17   15:30

MARK.POLJE, 10.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

VLADIMIR PETRIČEVIĆ                      (66)   05.01.17   10:50
DRAGUTIN ŠURINA                          (83)   05.01.16   11:40
MATO BABIĆ                               (69)   03.01.17   12:30
IVAN LONČAR                              (76)   05.01.17   13:20
SERAFINA BRIŠEVAC                        (82)   04.01.17   14:10
JURAJ BAJSIĆ                             (73)   04.01.17   15:00

REMETE, 10.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

PETAR KUREK                              (83)   05.01.17   15:00

MARKUŠEVEC, 10.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

KATA ČABRAJA                             (77)   05.01.17   13:00

BREZOVICA, 10.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

LOVRO PAVLEČEK                           (91)   07.01.17   13:00

LUČKO, 10.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MILE KOMLJENOVIĆ                         (82)   05.01.17   15:00

ČUČERJE, 10.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

KATARINA HAĐUR                           (91)   06.01.17   13:00

CERJE, 10.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANKICA JARNJEVIĆ                         (59)   05.01.17   13:00
DRAGUTIN PETRAS                          (92)   06.01.17   15:00