Valjanost besplatnih kupona izdanih za 2016. godinu, produljuje se do kraja siječnja 2017. godine, korisnicima koji su to pravo ostvarili temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba.

Produljenje se odnosi na umirovljenike čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kuna mjesečno kao i na radno nesposobne osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade, te osobe čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kuna mjesečno, a starije su od 65 godina.

Postojeći besplatni kuponi produžuju se i osobama koje imaju status roditelja njegovatelja, dobrovoljnim darivateljima krvi te članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Zagrebački električni tramvaj započeo je sa izdavanjem besplatnih godišnjih kupona za 2017. godinu osobama s invaliditetom, na temelju dostavljenih podataka nadležnog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te godišnjih kupona za dobrovoljne darivatelje krvi.

Podsjećamo, osobe s invaliditetom kojima nije reguliran status u sustavu prava za 2017. godinu, a u 2016. godini su imale pretplatni kupon, trebaju se javiti u Područni ured gdje su prijavljene kako bi regulirale svoj status.

Za sve korisnike koji ostvaruju pravo na besplatan prijevoz i nalaze se u elektroničkom sustavu, preuzimanje kupona je dostupno na svim prodajnim mjestima ZET-a te ugovornih partnera, Tiska i iNovina.