Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 18.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

ANKA KOSANOVIĆ                           (78)   12.01.17   10:00
KATICA MARTINČIĆ                         (73)   13.01.17   10:40
DAVORKA SAVIĆ                            (73)   12.01.17   11:20
ĐURĐICA ORLOVIĆ                          (61)   12.01.17   12:10
SLAVICA ŠARKO                            (67)   12.01.17   12:50
LENKA MALDINI                            (81)   11.01.17   13:35
MLADEN KLEMENČIĆ                         (65)   11.01.17   14:30
VESNA MILETIĆ                            (74)   13.01.17   15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 18.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

RANKA ZORINC                             (95)   13.01.17   10:15
MARCO ROGNONI                            (56)   10.01.17   10:55
CVETKO SJEVERAC                          (96)   12.01.17   11:35
BRANKO ŽIVIČNJAK                         (94)   12.01.17   12:15
CARMEN CARATAN-DELFIN                    (88)   13.01.17   12:55
ANICA KUNOVIĆ                            (82)   12.01.17   13:40
MILKA PALIĆ                              (81)   11.01.17   14:20
JASNA PAČIRSKI-TANASKOVIĆ                (78)   13.01.17   15:00
DRAGICA  MARTINKO                        (83)   14.01.17   15:40

MIROGOJ, 18.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MARINKO BUTKOVIĆ                         (63)   14.01.17   10:00
DRAGICA KNEŽEVIĆ                         (90)   12.01.17   10:50
RUŽICA ORSAG                             (91)   13.01.17   11:40
DUBRAVKA PREMUŽIĆ                        (88)   12.01.17   12:30
MARIJA BAUER                             (95)   13.01.17   13:20
IVAN VUKOVIĆ                             (73)   13.01.17   14:10
IVAN JELAČA                              (92)   14.01.17   15:00

MIROŠEVAC, 18.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANA SMOLEK                               (84)   13.01.17   10:50
ZDENKA TROŠIĆ                            (78)   13.01.17   11:40
MILICA RIZMAN                            (82)   13.01.17   12:30
MIRA SPORIŠ                              (63)   12.01.17   13:20
MILE STOJANOVIĆ                          (76)   12.01.17   14:10
MATE MATOŠ                               (80)   12.01.17   15:00

MARK.POLJE, 18.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ĐLAŽ BAČELIĆ                             (74)   16.01.17   09:10
LJUBINKA ŽUPANOVIĆ                       (86)   16.01.17   10:00
ANTUN KIŠ                                (86)   15.01.17   10:50
DŽEMAL NUBIJANAC                         (74)   14.01.17   11:40
IVA RAVLIĆ                               (80)   14.01.17   12:30
BARA VRBAN                               (71)   01.01.17   13:20
VIŠNJA BETI                              (71)   14.01.17   14:10
DRAGA RUKAVINA                           (77)   15.01.17   15:00

K.KRALJEVEC, 18.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANA LONČAR                               (89)   16.01.17   13:00

GRAČANI, 18.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

BOŽIDAR DREMPETIĆ                        (90)   15.01.17   15:00

LUČKO, 18.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

BARA MATUNEC                             (87)   15.01.17   15:00

ČUČERJE, 18.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

IVAN BUHIN                               (68)   15.01.17   15:00

MORAVČE, 18.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANA  LUČIĆ                               (84)   15.01.17   13:00