U petak, 20. siječnja u 12 sati u Arheološkom muzeju u Zagrebu otvara se stalni postav Srednjovjekovne zbirke. Prvi put nakon 2002. godine posjetitelji mogu pogledati tu najraznovrsniju i najsveobuhvatniju zbirku kontinentalne Hrvatske do sada dostupnu tek kroz povremene izložbe.

Srednjovjekovni odjel Arheološkog muzeja danas čuva oko 6000 predmeta predstavljajući arheološku ostavštinu brojnih naroda, plemena i etničkih skupina u razdoblju od 5. do 15./16. stoljeća. Kroz 1630 predmeta pokriveno je razdoblje od seobe naroda, bizantske vlasti, provale Avara i dolaska Slavena sve do razvijenog i kasnog srednjeg vijeka. Predmeti su popraćeni opširnim tekstovima i kartama koje olakšavaju njihovo praćenje te brojnim rekonstrukcijama i fotografijama predmeta ili samih nalazišta. Uz tekstove i prateće karte, postav prikazuje i rekonstrukcije predmeta te film o doseljenju Slavena.

Posebno mjesto zauzima jedan od najznamenitijih spomenika ne samo Srednjovjekovne zbirke AMZ-a, nego hrvatske arheološke ali i općenito kulturne baštine – natpis kneza Branimira iz Gornjeg Muća. Ovaj jedinstveni spomenik iznimno je važan, ne samo kao hrvatski, nego i kao  općeslavenski epigrafski spomenik, jer je njime posvjedočen povijesni podatak da je 888. g. u Hrvatskoj vladao (vojvoda/knez) Branimir.

Posljednji je stalni postav Srednjovjekovnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu zatvoren 2002. godine. Iako se uz povremene izložbe iz fundusa kao i iz drugih muzejskih ustanova nastojalo svih proteklih godina prezentirati hrvatska ali i europska srednjovjekovna baština, bogat fundus AMZ-a nije bio dostupan zainteresiranoj javnosti. Stoga je dovršetak radova od iznimnog značaja u smislu prezentacije arheološke baštine i upoznavanja javnosti s predmetima i nalazištima.