Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 27.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

MILAN MRAZEK                             (91)   23.01.17   10:00
IVANKA PUPAVAC                           (78)   22.01.17   10:40
IVAN BOŽIĆ                               (76)   23.01.17   11:20
VERONIKA HORVAT                          (89)   22.01.17   12:10
VLASTA SELJANEC                          (74)   22.01.17   12:50
DANICA GVOZDIĆ                           (78)   22.01.17   13:35
DRAGO HORVAT                             (91)   22.01.17   14:30
FRANJO KNEŽIĆ                            (82)   23.01.17   15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 27.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

DAMIR HORVAT                             (59)   22.01.17   10:55
OLIVIA MARKOTIĆ                          (74)   22.01.17   12:55
RUŽA POZNANOVIĆ                          (93)   19.01.17   13:40
JELENA BORŠIĆ                            (72)   20.01.17   14:20
BOŽIDARA ŠVEC                            (85)   22.01.17   15:00

MIROGOJ, 27.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

KATARINA KRIŽANIĆ                        (84)   23.01.17   10:50
FILA DRAGIČEVIĆ                          (89)   24.01.17   11:40
ZLATKO ŽNIDAREC                          (72)   23.12.17   12:30
IVAN KRAJAČIĆ                            (79)   21.01.17   13:20
SOFIJA RADAK                             (87)   20.01.17   14:10
JOSIP ŽIVČIĆ                             (80)   20.01.17   15:00

MIROŠEVAC, 27.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

KRUNO DJAKOVIĆ                           (58)   24.01.17   10:00
JOSIP PAVLEK                             (79)   24.01.17   10:50
MARIJA GLAVAŠ                            (71)   24.01.17   11:40
IVAN JAKOVAC                             (81)   24.01.17   12:30
DRAGICA MULKOVIĆ                         (70)   25.01.17   13:20
IVAN RAKONCA                             (90)   25.01.17   14:10
ŠTEFANIJA BAĐUN                          (75)   24.01.17   15:00

MARK.POLJE, 27.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANICA DOLIBAŠIĆ                          (72)   23.01.17   10:00
NIKOLA PETRINA                           (79)   23.01.17   10:50
LJUBICA KOSOVAC                          (73)   23.01.17   11:40
MIHALJ GRIVIĆ                            (75)   20.01.17   12:30
KATA ŽAGAR                               (90)   23.01.17   13:20
VIKICA HEREK                             (95)   20.01.17   14:10

STENJEVEC, 27.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ALEKSANDER POLETTO                       (87)   25.01.17   13:00

G.VRAPČE, 27.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ZDENKA PERUŠKO                           (80)   24.01.17   15:00

SV.KLARA, 27.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

BARA OREŠKOVIĆ                           (91)   23.01.17   13:00
MILKA STOJANOVIĆ                         (89)   22.01.17   15:00

ČUČERJE, 27.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ŠTEFICA ŠUŠKOVIĆ-JAKOPEC                 (72)   25.01.17   13:00

GRANEŠINA, 27.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

IVAN POPEK                               (72)   25.01.17   15:00