Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 31.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

SLAVICA PERIĆ                            (90)   27.01.17   10:00
ANA CAHARIJA                             (74)   27.01.17   10:40
MARIJAN ŠNUR                             (75)   26.01.17   11:20
DRAGUTIN ŠEBEK                           (71)   26.01.17   12:10
DUBRAVKO LEPEJ                           (72)   26.01.17   12:50
LIDIJA VLAHOVIČEK                        (71)   25.01.17   13:35
VESNA HERCIGONJA                         (58)   25.01.17   14:30
ANTE VIČEVIĆ                             (83)   27.01.17   15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 31.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

DRAGUTIN STRAHINIĆ                       (79)   26.01.17   10:15
BISERKA SETINSKI                         (95)   24.01.17   10:55
JOSIP BOLKOVEC                           (69)   25.01.17   11:35
JELICA POPOVIĆ                           (87)   24.01.17   12:15
MILENKA TRBOJEVIĆ                        (84)   24.01.17   12:55
MARICA ROŽIĆ                             (84)   23.01.17   13:40
ĐURĐICA NOVAK DESPOT                     (81)   24.01.17   14:20
KATA ZEN-PRICA                           (82)   27.01.17   15:00

MIROGOJ, 31.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANA FOGLAR                               (75)   27.01.17   11:40
ŠTEFICA PAVIČIĆ                          (82)   28.01.17   12:30
ANDRIJA MATIĆ                            (83)   26.01.17   13:20
JADRANKA-ANTONIJA LAŠKARIN               (72)   28.01.17   15:00

MIROŠEVAC, 31.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

DRAGICA KUĆA                             (90)   26.01.17   11:40
RUŽA DUJAM                               (78)   27.01.17   12:30
ŠTEFICA PUŠIĆ-TELIŠMAN                   (65)   26.01.17   13:20
ANKICA HIŽMAN                            (90)   26.01.17   14:10
BISERKA MAROLT                           (67)   28.01.16   14:11
AGICA ČOLAKOVIĆ                          (78)   26.01.17   15:00

MARK.POLJE, 31.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ZORKA MAMIĆ                              (77)   28.01.17   12:30
ZVONKO JURKOVIĆ                          (56)   27.01.17   13:20
LUDMILA HORŠ                             (97)   25.01.17   14:10
DRAGICA BUNČIĆ                           (86)   28.01.17   15:00

G.VRAPČE, 31.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

SLAVKO ŠAMAC                             (59)   26.01.17   15:00

MARKUŠEVEC, 31.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

IVKA COKOL                               (88)   27.01.17   13:00

GRAČANI, 31.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

JOSIP JELAČIĆ                            (83)   27.01.17   15:00

LUČKO, 31.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

TEREZIJA TRDAK                           (86)   29.01.17   13:00
JURAJ PIŠKOR                             (97)   26.01.17   15:00

GRANEŠINA, 31.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

NADA HAJNIĆ                              (63)   27.01.17   13:00

CERJE, 31.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ŠIMICA ŠUŠAK                             (79)   28.01.17   13:00

MORAVČE, 31.01.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

JAGA BEHTANIĆ                            (81)   27.01.17   15:00