Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 2.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  Ispraćaj u

KATICA BARTULICA                        (92)   28.01.17   10:00
JOSIP PAVETIĆ                           (69)   28.01.17   11:20
DUŠANKA BREŠKI                          (76)   27.01.17   12:10
BOŽICA HORVAT                           (82)   27.01.17   12:50
MILAN ŠAKIĆ                             (67)   29.01.17   13:35
MARIJANA PURGAR                         (72)   28.01.17   14:30
BRANKO MAVAR                            (87)   30.01.17   15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 2.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  Ispraćaj u

BRANKO  PALIJAN                         (69)   27.01.17   10:15
VERONIKA MATIJEVIĆ                      (72)   27.01.17   10:55
VLADIMIR LOVRENČIĆ                      (69)   26.01.17   11:35
ROZA LEGAT                              (94)   25.01.17   12:15
LIDIJA LAFOREST-ČUKVAS                  (90)   18.12.16   12:55
STJEPAN FILKO                           (78)   24.01.17   13:40
MIRA PULJIĆ                             (67)   22.01.17   14:20
BRANKA DANČULOVIĆ                       (84)   31.01.17   15:00

MIROGOJ, 2.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MARIJA ČUSTOVIĆ                         (71)   31.01.17   10:00
MIRA SVALINA                            (84)   27.01.17   10:50
KATARINA VAĐIĆ                          (90)   28.01.17   11:40
MARIJA DAMIĆ                            (91)   29.01.17   12:30
MARIJAN OŠTRIĆ                          (73)   28.01.17   13:20
IVAN KUNŠTEK                            (82)   28.01.17   14:10
IVAN PRAHIN                             (78)   30.01.17   15:00

MIROŠEVAC, 2.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MILKA GRDJAN                            (85)   30.01.17   10:00
MARIJA GALOIĆ                           (64)   30.01.17   10:50
NIKOLA PAULIĆ                           (82)   30.01.17   11:40
FRANCISKA PRODANOVIĆ                    (75)   28.01.17   12:30
RAJKA-MARIJA KRŽAK                      (68)   29.01.17   13:20
SAŠA BOGDANOVIĆ                         (46)   28.01.17   14:10
DOBRILA MINIGO                          (95)   30.01.17   15:00

MARK.POLJE, 2.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MARICA PUKŠEC                            (85)   30.01.17   10:00
ILIJA KNEŽEVIĆ                           (84)   31.01.17   10:50
RADA JOKIĆ                               (55)   29.01.17   11:40
ŽELJKA ROGIĆ                             (56)   29.01.17   12:30
ANA LESKOVIĆ                             (71)   30.01.17   13:20
MARICA TOLIĆ                             (52)   29.01.17   14:10

MARKUŠEVEC, 2.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

SREĆKO KREŠIĆ                            (77)   31.01.17   15:00

ODRA, 2.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

VLADIMIR PINTURIĆ                        (81)   29.01.17   13:00

LUČKO, 2.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

IVAN CRNEČKI                             (93)   29.01.17   15:00