02.04.2016., Samobor - u Gundulicevoj ulici na prostoru bivse vojarne Taborec svecano je otvoren Gradski vrt Samobor. Gradonacelnik Kreso Beljak sa suradnicima obilazi vrt.

Iznimno uspješnim pokazao se projekt Gradskih vrtova u Samoboru. Zbog velikog interesa građana, Grad Samobor odlučio je dodijeliti dodatnih 20 – ak parcela, uz 27 koje su već dodijeljene prošle godine.

Grad Samobor raspisao je javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima  u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.

Riječ je o 20-ak parcela, površine 50 četvornih metara koje se nalaze na području bivše vojarne Taborec, u sklopu već postojećih gradskih vrtova.

Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od dvije godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.

Pravo podnošenja zahtjeva imaju osobe s prebivalištem na području Grada Samobora, a pri utvrđivanju liste prednost će se ostvarivati prema socijalnom kriteriju, obzirom na status hrvatskog branitelja, status umirovljenika te uzimajući u obzir broj članova kućanstva.

Detalje javnog poziva preuzmite na www.samobor.hr.

(samobor.hr)