6.2.2017.  ponedjeljak Jadranska av.,Horvaćanska cesta, Držićeva av., Slavonska av., AC A-1, A-2, A-3, A-4