Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 8.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  Ispraćaj u

MARKO PAVLOVIĆ                          (65)   04.02.17   10:00
KATA JURKOVIĆ                           (78)   03.02.17   10:40
LJERKA MILOBAR                          (85)   04.02.17   11:20
ALEKSA KOMARČEVIĆ                       (78)   05.02.17   12:10
DUŠANKA PREVENDAR                       (80)   04.02.17   12:50
ŽELJKO BUJAS                            (77)   03.02.17   13:35
ANĐELKA ŠTIMAC                          (80)   03.02.17   14:30
VLASTA BRANKICA KOZINA                  (71)   03.02.17   15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 8.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  Ispraćaj u

STJEPAN ŽILJAK                          (79)   03.02.17   10:15
RENATA PAPP                             (72)   02.02.17   10:55
DUŠAN DIVJAKINJA                        (97)   02.02.17   11:35
KATARINA-BRANKA MATUSCHEK               (85)   01.02.17   12:55
LJUBICA MALINARIĆ                       (87)   01.02.17   13:40
OLGA ŠUPRAHA                            (89)   01.02.17   14:20
SINIŠA PAVIĆ                            (60)   27.01.17   15:00

MIROGOJ, 8.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

ANA KUHBAUCH                            (75)   05.02.17   10:50
BRANKO JAVOROVIĆ                        (76)   05.02.17   11:40
BRANIMIR BERTOL                         (71)   06.02.17   12:30
MARIJA KRIŽAJ                           (70)   02.02.17   13:20
ZLATA RAĐENOVIĆ                         (91)   04.02.17   14:10

MIROŠEVAC, 8.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

ANTE HORVAT                             (71)   05.02.17   12:30
JETO ALAVANJA                           (81)   05.02.17   13:20
IVO TUKERIĆ                             (78)   05.02.17   14:10

MARK.POLJE, 8.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

IVO LEVARDA                             (80)   05.02.17   10:00
DRAGO RUŽELA                            (65)   05.02.17   10:50
STEVAN RUDIĆ                            (67)   04.02.17   11:40
ANĐA JURIĆ                              (87)   05.02.17   12:30
IVAN TREMPETIĆ                          (79)   05.02.17   13:20
MATIJA KRIŠTO                           (80)   03.01.17   14:10
ŽELJKO  VINCEKOVIĆ                      (60)   04.02.17   15:00

STENJEVEC, 8.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

IVAN BARTOL                             (66)   31.01.17   13:00
MARKO BEDENICKI                         (23)   03.02.17   15:00

MARKUŠEVEC, 8.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

EDHEM KARIĆ                             (68)   05.02.17   15:00

BREZOVICA, 8.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

SLAVA REGELJA                           (87)   03.02.17   15:00

JAKUŠEVEC, 8.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

LJERKA MIKULINEC                        (67)   06.02.17   13:00

GRANEŠINA, 8.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

MILKA ŠORMAN                            (69)   06.02.17   13:00

CERJE, 8.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

MARA MARČINKOVIĆ                        (75)   05.02.17   13:00

MORAVČE, 8.02.2017.

Ime i prezime                          godine  Dan smrti  sprovod u

JOSIP TUPEK                             (92)   06.02.17   15:00