Zagrebačka županija temeljem javnog poziva dodijelit će 2 milijuna kuna bespovratnih financijskih sredstva gradovima i općinama na svom području za poticanje rekonstrukcije postojećih zgrada javne namjene sa svrhom povećanja energetske učinkovitosti. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2017. godine.

Zgrade javne namjene u smislu ovog poziva su zgrade javnog sektora u kojima se pružaju usluge velikom broju ljudi: zgrade upravnih i drugih tijela, tijela lokalne samouprave, zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, zgrade za više obrazovanje, zgrade za stanovanje zajednica poput domova za umirovljenike te đačkih domova, zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade kulturnih namjena poput kina, kazališta i muzeja, zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi te zgrade namijenjene obavljanju komunalnih djelatnosti.

Maksimalni iznos sredstava koji pojedini grad ili općina mogu ostvariti u istoj financijskoj godini iznosi do 500.000 kuna s PDV-om. Važno je naglasiti i da visina iznosa sredstava ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine. Tako JLS I. i II. skupine razvijenosti mogu bespovratno dobiti sredstva do 100% prihvatljivih troškova, JLS III. skupine razvijenosti mogu ostvariti potporu u iznosu do 80% vrijednosti prihvatljivih troškova, JLS IV. skupine razvijenosti do 60% vrijednosti prihvatljivih troškova, a JLS V. skupine razvijenosti do 50% prihvatljivih troškova.

„U posljednje tri godine našim gradovima i općinama temeljem ovakvog natječaja dodijelili smo ukupno 6,7 milijuna kuna i tako osigurali energetsku obnovu 20 zgrada različitih namjena i to za 7 vrtića, 7 upravnih zgrada, 2 društvena doma, te po jedan sportski centar, školsku dvoranu, područnu školu te zgradu primarne zdravstvene zaštite“, izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić nadodavši kako će poticanje korištenja obnovljivih izvora energije s ciljem očuvanja okoliša i smanjenja potrošnje fosilnih goriva i u budućnosti biti županijski strateški prioritet.

Iz Zagrebačke županije pozivaju gradove i općine da se jave na natječaj najkasnije do 1. prosinca 2017. godine. Tekst natječaja, upute za prijavitelje, tehnički uvjeti i obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-476, broju faxa 01/6009-488 ili na e-mail uog@zagrebacka-zupanija.hr.

Popunjeni obrasci te potrebna dokumentacija dostavljaju se preporučeno s povratnicom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10000 Zagreb uz naznaku „Poticanje EnU u JLS – NE OTVARAJ”.

(zagrebacka-zupanija.com)