Pride
Pride

NAkon napada suzavcem na klub Super Super u kojem se održavao LGBT party Lezbijske grupe Kontra uputila je priopćenje koje u nastavku donosimo u cijelosti:

‘Zločini počinjeni iz mržnje posebno su opasni za društvo zbog narušavanja načela slobode, demokracije, poštivanja ljudskih prava te vladavine prava.

Ovaj napad je samo simptom općeg stanja u društvu. Lezbijska grupa Kontra upozorava već duže vrijeme na eskalaciju govora mržnje prema LGBT osobama od strane radikalnih vjerskih grupacija, političara i političarki ali i predstavnika i predstavnica državnih institucija, čija je direktna posljedica i eskalacija nasilja.

Nadalje, izostanak reakcije i sankcioniranja takvih slučajeva od strane nadležnih institucija rezultira negativnom porukom žrtvama i počiniteljima takvih djela ali i društvu općenito.

Trebamo li podsjećati vlast da ima odgovornost jednako štititi sve građane i građanke od nasilja i da je njen zadatak boriti se protiv mržnje i predrasuda koje dovode do viktimizacije?

LGBT (lezbijke, gejevi, biseksualne, transrodne) osobe u većini slučajeva ne prijavljuju nasilje zbog nepovjerenja u državne institucije, osobito policiju.

Policija u pravilu ne istražuje takve slučajeve ili podnosi prekršajne prijave umjesto kaznenih protiv napadača, nakon čega slijedi prekršajni postupak pred sudom u kojem su žrtve često šikanirane, a napadači oslobođeni ili pušteni uz nalog da se ispričaju žrtvi.

Učestalost napada na LGBT osobe ukazuje na potrebu efikasnijeg djelovanja represivnih organa – policije i državnog odvjetništva u takvim slučajevima.

Kako bismo potaknule efikasniji rad policije i državnog odvjetništva u ovom slučaju podnijet ćemo kaznenu prijavu i tražiti da se ovaj napad za razliku od brojnih drugih okvalificira kao zločin iz mržnje.

Tražimo od državnih institucija:

– od policije da hitno pronađu i privedu sve počinitelje napada na klub Super Super;
– od policije odnosno Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu da pokrenu kaznene postupke protiv svih počinitelja u vezi sa zločinom iz mržnje nad LGBT osobama;
– od premijera, ministra unutarnjih poslova i ministra pravosuđa da odmah javno osude napade i diskriminaciju LGBTosoba i poduzmu jasne korake kako bi stali na kraj eskalaciji nasilja nad LGBT osobama u Hrvatskoj;
– donošenje nacionalnog programa za suzbijanje diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama;
– uvođenje sustavne edukacije za policiju, državna odvjetništva i sudove na ovu temu;
– uklanjanje diskriminativnih sadržaja iz školskog kurikuluma.

Stoji u izjavi koju supotpisuje Ženska mreža Hrvatske.