Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 15.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

STANISLAV MAJERIĆ                        (80)   13.02.17   10:00
JASNA LISAC                              (57)   12.02.17   10:40
FRANJO IVANIC                            (68)   12.02.17   11:20
ŽELJKA ŠTAMBAK                           (63)   11.02.17   12:10
ŽELJKO ŠĆURIC                            (71)   10.02.17   12:50
LUCA MIMICA                              (80)   10.02.17   13:35
MARKO VULIĆ                              (52)   10.02.17   14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 15.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

ANKA PRIMORAC                            (78)   07.02.17   10:15
VLADIMIR HIRŠL                           (90)   11.02.17   10:55
ZVEZDANA RAKOVIĆ                         (65)   10.02.17   11:35
JADRANKA JELIČIĆ                         (63)   10.01.17   12:15
ANA NIKOLIĆ                              (78)   06.02.17   12:55
LJUBICA ILČIĆ-LAKNER                     (92)   09.02.17   13:40
JANJA BENKO                              (93)   09.02.17   14:20
ANTUN DUGOREPEC                          (83)   12.02.17   15:00

MIROGOJ, 15.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MARIJA BUTORAC                           (60)   12.02.17   09:10
MIRJANA VRANARIČIĆ FIČUR                 (68)   12.02.17   10:00
SIDONIJA DRAGIČEVIĆ                      (78)   11.02.17   10:50
MIRJANA TOPLIČANEC                       (87)   10.02.17   11:40
KATARINA JUKIĆ                           (74)   10.02.17   12:30
ROMAN PAUERNSCZAFTER                     (89)   05.02.17   13:20
IVKA KRANJČEC                            (104)  10.02.17   14:10
MARIJA PANDAK-BOŽIČEVIĆ                  (85)   11.02.17   15:00

MIROŠEVAC, 15.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

LJUBA PERANOVIĆ                          (94)   12.02.17   10:00
ANKA ŠKALIČKI                            (79)   12.02.17   11:40
JOSIPA MILAKOVIĆ                         (61)   10.02.17   12:30
JOSIP KONTENT                            (77)   10.02.17   13:20
MILAN MITROVIĆ                           (65)   10.02.17   14:10
ZORA KUREVIJA                            (77)   10.02.17   15:00

MARK.POLJE, 15.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ANTUN BABIĆ                              (77)   12.02.17   11:40
MARA ČIČAK                               (79)   11.02.17   12:30
ZAIM TETARIĆ                             (67)   10.02.17   13:20
REFIKA RAMIĆ                             (72)   11.02.17   14:10

G.VRAPČE, 15.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

FRANJO NOVOSEL                           (66)   12.02.17   13:00
ALBIN KROFLIN                            (74)   10.02.17   15:00

JAKUŠEVEC, 15.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

IVAN KRAMARIĆ                            (74)   09.02.17   13:00

LUČKO, 15.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ZLATKO MEGLAJ                            (66)   08.02.17   15:00

GRANEŠINA, 15.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

JAGA ŠALOG                               (90)   13.02.17   15:00

GLAVNICA DONJA, 15.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

STJEPAN BUKAL BUĆI                       (79)   12.02.17   15:00