Alen Ostojić

Prije današnje sjednice Gradske skupštine razgovarali smo s HSLS-ovim zastupnikom Alenom Ostojićem koji je među prvima digao glas protiv Bandićevog prijedloga uređenja gradskih fasada smatrajući ga manjkavim. Nepostojanje nikakve stavke u vidu borbe protiv vandalskog grafitiranja u Odluci o sufinanciranju uređenja fasada Ostojić smatra neprihvatljivim.

Unatoč brojnim primjedbama od strane svih političkih opcija u Skupštini, gradonačelnik Milan Bandić ne misli odustati od ovakvog prijedloga sufinanciranja obnove gradskih pročelja?

Projekt obnove pročelja višestambenih zgrada je prevažan projekt za građane Zagreba da bi se oko njega sukobljavali. Ali gradonačelnikov prijedlog Odluke o sufinanciranju obnove pročelja nije dobar i ne predstavlja cjelovit odgovor na vidljiv problem zapuštenosti gradske jezgre. Prijedlog Odluke, niti je sadržajan, niti obuhvatan, a nije niti ambiciozan. Bacanje je novca u vjetar financirati obnovu derutnih pročelja, a da obnova nije optimizirana za energetsku učinkovitost. Osim toga, cjelovit projekt obnove pročelja trebao je slijediti niz promjena pravnih akata kao što su Odluka o komunalnom redu, Uredba o održavanju stambenih zgrada i Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente, a te promjene i dopune nisu učinjene.

Sličnog je stava gradonačelnik i po pitanju Škole Alojzija Stepinca na Vrbanima III, odnosno najma skupe zgrade u kojoj će biti smješteni niži razredi te škole. Od prijedloga ne misli odustati, rekao je?

Želim podsjetiti da prema odredbama DPS-a, optimalna osnovna škola radi u jednoj smjeni. Prema tim standardima, optimalna veličina škole je do 560 učenika za ostvarivanje idealnih odgojno-obrazovnih ciljeva. Netko je u Gradskoj upravi veličinu OŠ Alojzija Stepinca, koja je svečano otvorena 2013. godine, odredio na 408 učenika. Zar se u 2009. godini nisu znali demografski pokazatelji, zar se nisu znali planovi izgradnje stambenih kapaciteta i još puno toga. Ma dajte, molim vas! Ovo je propust Gradske uprave, koji nije jedini. Zagreb ima problem sa potkapacitiranošću osnovnih škola i to je veliki problem. Imperativ mora biti jednosmjenski rad u 108 osnovnih škola, no bojim se da će nam učenici škole pohađati ponovno u tri smjene.

Gradonačelnik je najavio i da se od jeseni u osnovne zagrebačke škole uvode uniforme. Doduše, samo u one škole koje na njih pristanu?

Školske uniforme, kao što možemo vidjeti na problemu škole u Vrbanima III, ili Jelkovcu ili… sigurno nisu prioritet osnovnoškolskog obrazovanja Grada Zagreba. Svrsishodnije bi bilo da raspravljamo imamo li pametne ploče i ostalu informatičku opremu u svim školama, imamo li u svim školama primjerene dvorane za tjelesni odgoj, imamo li u svim školama jednosmjensku nastavu, idu li svi školarci na nastavu u svoju školu, imaju li djeca s poteškoćama osigurane asistente u nastavi i još toga. No kada je gradonačelnik izašao sa tim prijedlogom, najvažnije je da prvu i zadnju riječ imaju učenici, roditelji i nastavnici. Bogu hvala, pa nikome nije na pamet pala ideja da u uniforme ugradi i čip za nadzor učenika.

I komentar za kraj – Bandić je na jučerašnjoj pressici iznio teške optužbe na račun Sandre Švaljek, koju HSLS podržava u utrci za gradonačelnika. Govoreći o aferi “Štandovi”, u kojoj ga se tereti da je pogodovao udruzi “U ime obitelji”, rekao je da je i ona učinila isto to samo za udrugu akademkinje Vide Demarin?

Ne mogu Vam dati odgovor na to pitanje jer o tome ništa ne znam. Neka pravosuđe da mjerodavnu ocjenu. Za gospođu Sandru Švaljek tvrdim da je savjestan, pošten i odgovoran političar.