Ilustracija / Wikipedia Commons

KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 16.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

IVANA MARKANOVIĆ                         (77)   11.02.17   10:00
ANA BARBARIĆ                             (75)   13.02.17   10:40
ANGJELA ŠIPUŠ                            (96)   13.02.17   11:20
SLOBODAN OSTOJIĆ                         (69)   11.02.17   12:10
ERIKA KRAMER                             (83)   10.02.17   12:50
MIRKO JALUŠIĆ                            (82)   11.02.17   13:35
EDO LOVRIĆ                               (75)   11.02.17   14:30
MAJDA VEČERINA                           (46)   13.02.17   15:15

KREMATORIJ MALA DVORANA, 16.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  Ispraćaj u

ZLATA MARINOV                            (95)   10.02.17   10:15
ZAGORKA VUKOBRAT                         (85)   12.02.17   10:55
MARIJA DVORŽAK                           (85)   12.02.17   11:35
KATARINA FRESL                           (75)   12.02.17   12:55
ANDRIJA VEČENAJ                          (80)   12.02.17   13:40
IVAN ŠARONJA                             (79)   12.02.17   14:20
JOSIPA KOMES                             (84)   11.02.17   15:00

MIROGOJ, 16.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

NADICA MUSTAČ                            (78)   12.02.17   10:00
VESNA LUKŠIĆ                             (58)   13.02.17   10:50
NIKOLA MARČETIĆ                          (81)   09.02.17   11:40
JOŽEFA ALAJBEG                           (97)   11.02.17   12:30
MARGARITA KOVAČIĆ                        (94)   11.02.17   13:20
BARICA JOZIĆ                             (86)   10.02.17   14:10

MIROŠEVAC, 16.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

MARIJA KOŽIĆ                             (79)   14.02.17   11:40
MILAN KOLAKOVIĆ                          (79)   13.02.17   12:30
BARA TEKELI                              (87)   11.02.17   13:20
JURAJ POCRNIĆ                            (90)   11.02.17   14:10
ŠTEFA BOLČEVIĆ                           (60)   12.02.17   15:00

MARK.POLJE, 16.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

BRANKA ŠIMIĆ                             (70)   14.02.17   10:50
NEVENKA ABAZ                             (44)   13.02.17   11:40
DRAGUTIN SLAVIĆ                          (64)   11.02.17   12:30
LORENA ŠEGRC                             (15)   11.02.17   13:20
MUHIBA FUČEK                             (77)   12.02.17   14:10

SV.KLARA, 16.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

DRAGICA ATALIĆ                           (98)   11.02.17   15:00
EUGEN KUFNER                             (71)   11.02.17   15:01

LUČKO, 16.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

ALOJZ FABIJANIĆ                          (78)   09.02.17   13:00

GRANEŠINA, 16.02.2017.

Ime i prezime                           godine  Dan smrti  sprovod u

IVA TELINEC                              (71)   11.02.17   15:00