Rapska, Sigečica

Sredinom prošle godine u većini gradskih četvrti odnosno naselja smanjen je broj odvoza otpada. Nekada se u gotovo cijelom gradu otpad odvozio tri puta tjedno, a sada se odvozi dva puta. U nekim dijelovima grada otpad se i dalje odvozi tri puta tjedno, poput centra metropole, a u nekim dijelovima otpad se odvozi jednom tjedno.

Cilj smanjenja broja odvoza, kako je govorio gradonačelnik Milan Bandić, jest testirati što je za građane i grad najbolje, ali i smanjiti račune jer – manje odvoza znači i manje cijene.

No smanjenje broja odvoza dovelo je i do prenatrpanih kontejnera iz kojih smeće često ispada. Na fotografijama ispod teksta mogu se vidjeti natrpani kontejneri na Sigečici, u Rapskoj ulici te na Zavrtnici, u Zaharovoj, snimljene u ponedjeljak između 10 i 13 sati.