KREMATORIJ VELIKA DVORANA, 14.03.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

LJUBA BIĆAN (78) 10.03.17 11:20
VANDA LADOVIĆ (87) 10.03.17 12:10
KATARINA DUGOREPEC (86) 11.03.17 12:50
BORIS POTOČNJAK (83) 10.03.17 13:35
MLADEN MORASSI (76) 09.03.17 14:30

KREMATORIJ MALA DVORANA, 14.03.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti Ispraćaj u

DRAGUTIN CRNEK (82) 11.03.17 10:15
ANA BRAČUN (93) 10.03.17 10:55
HERTHA DELIĆ (89) 09.03.17 11:35
IVAN BEŠTIJANEK (63) 10.03.17 12:15
VJEKOSLAVA VUČINIĆ (88) 09.03.17 12:55
LAZAR VAKIREVIĆ (83) 09.03.17 13:40
GORDANA DELIJA (87) 07.03.17 14:20

MIROGOJ, 14.03.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANĐA TOMIĆ (94) 10.03.17 13:20
GENOVEVA JEREN (85) 11.03.17 14:10
PAVAO ŠMIC (79) 09.03.17 15:00

MIROŠEVAC, 14.03.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANA PRŠA (77) 09.03.17 11:40
JOSIP ŠPRLJAN (83) 10.03.17 13:20
ANA HORVATIĆ (80) 03.02.17 14:10
NIKOLA DJOK (60) 12.03.17 15:00

MARK.POLJE, 14.03.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MANDA KISEGI (79) 12.03.17 10:00
DRAGICA BARTOLEC (75) 11.03.17 10:50
KATICA BRĐANIN (55) 10.03.17 11:40
NADICA KARLOVIĆ (61) 10.03.17 12:30
ANTUN GAŠPARAC (101) 10.03.17 13:20
STIPO DEJANOVIĆ (65) 09.03.17 14:10

STENJEVEC, 14.03.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

LJUBICA NELL (84) 09.03.17 13:00
ANA RIBIĆ (78) 10.03.17 15:00

MARKUŠEVEC, 14.03.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

PETAR BILIĆ (86) 10.03.17 15:00

K.KRALJEVEC, 14.03.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ZVONKO AŠPERGER (65) 10.03.17 15:00

RESNIK, 14.03.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

MARICA BRELIĆ (70) 10.03.17 15:00

ODRA, 14.03.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

ANĐA RADOŠ (82) 10.03.17 13:00

GRANEŠINA, 14.03.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

STANISLAVA FABIJANIĆ-POZDEREC (80) 12.03.17 13:00

MORAVČE, 14.03.2017.

Ime i prezime godine Dan smrti sprovod u

JAGICA BASTALIĆ (87) 12.03.17 13:00
VJEKOSLAVA TUPEK (85) 12.03.17 15:00