Sjednica Gradske skupštine 21. ožujka 2017. godine. Foto: Petra Čolak

Gradska skupština 21. ožujka 2017