Špica na Cvjetnom trgu 18. ožujka 2017. godine. Foto: Katarina Kanceljak