Neodgovorni stanari Rapske ulice na Sigečici ponovno su na ulicu izbacili krupni otpad, iako ga se na taj način  već dugo ne odvozi. Prije mjesec dana, o čemu smo pisali, netko je pod krinkom noći izbacio veću količinu krupnog otpada pokraj kontejnera za mješani komunalni otpad. Nekoliko ostalih stanara iskoristili su priliku pa i oni svoj krupni otpad odložili na isti način, što je na kraju rezultiralo ogromnom hrpom starih dasaka, bijele tehnike i sličnoga. Čistoća je, nakon članka na portalu Dalje to pokupila, no sada se na istom mjestu stvara nova hrpa otpada.

Podsjećamo i na odgovor holdingove podružnice Čistoća koji smo dobili nakon upita o odlaganju krupnog otpada na ovakav način:

– Zakon o održivom gospodarenju otpadom zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ovu vrstu otpada građani mogu bez naknade odložiti u reciklažna dvorišta ili naručiti odvoz, bez dodatne naknade dva puta godišnje putem obrasca Zahtjev za odvozom glomaznog otpada kojeg zaprimaju na kućnu adresu. Uredno ispunjeni zahtjev mogu poslati na adresu Zagrebački holding, podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, na mail adresu cistoca.glomazno@zgh.hr ili ispuniti e-Zahtjev na internet adresi www.cistoca.hr. Obvezujemo se odgovor na zahtjev s terminom odvoza otpada dostaviti u roku 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Raspored prema kojem pružamo uslugu u 2017. godini objavljen je također na www.cistoca.hr, a građani ga mogu doznati i pozivom prema našem pozivnom centru na broj telefona 072 500 400, 0-24 sata sve dane u tjednu.