Sandra Švaljek, foto: Slaven Janđel

Nezavisna kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Sandra Švaljek predstavila je mjere svog programa namijenjene uklanjanju i ublažavanju preprekama s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom u Zagrebu. To je učinila ispred primjera neriješene prepreke u mobilnosti – pothodnika u blizini južnog ulaza u Zagrebački velesajam.

Mjere Sandre Švaljek mogu se podijeliti u tri segmenta – mobilnost, odgoj i obrazovanje te zapošljavanje, unutar kojih će se ciljano unaprjeđivati položaj osoba s invaliditetom. Posebno je naglasila kontinuitet postojećih mjera, odnosno da će nastaviti provođenje postojećih politika i projekata. Povećanje pristupačnosti za građane istovremeno znači i povećanje pristupačnosti za turiste s invaliditetom, čime bi Zagreb ojačao svoje turističke potencijale te novim imdžem pristupačnosti postao privlačnija destinacija za osobe s invaliditetom.

Fokus će se postaviti na projekte, mjere i aktivnosti koje dopiru do što većeg broja osoba s invaliditetom. Mjere za povećanje mobilnost osoba s invaliditetom: povećanje broja tramvajskih postaja koje su pristupačne za ulazak u tramvaj, a kojih je danas svega šest na 116 kilometara tramvajske trase, sustavno povećanje broja gradskih površina pokrivenih stazama vodiljama za slijepe i slabovidne, povećanje broja i kvalitete križanja sa zvučnim semaforima, nabavka novih kombija ZET-a, povećanje broja korisnika prijevoza osoba s invaliditetom, sustavno uklanjanje arhitektonskih prepreka.

Mjere za radno uključivanje osoba s invaliditetom uključuju: dodatne gradske poticaje poslodavcima za zapošljavanje i prilagodbu radnih mjesta te stručnu podršku, dodatne gradske poticaje za samozapošljavanje, povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom u Gradskoj upravi, ustanovama i Zagrebačkom holdingu, stvaranje preduvjeta za ravnopravno radno okruženje za osobe s invaliditetom u Gradskoj upravi, ustanovama i Zagrebačkom holdingu.

Mjere za unaprjeđenje uvjeta za odgoj i obrazovanje: povećanje broja stipendija za školovanje djece s invaliditetom, uključenje komunikacijskih posrednika u odgojne sustave vrtića (gluha nagluha i gluhoslijepa djeca), povećanje pristupačnosti škola i vrtića za zajedničko odrastanje i obrazovanje.