Gradonačelnik Milan Bandić objavio je poziv  za prikupljanje ponuda za nabavu dugoročnog kredita za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu u iznosu od 350.000.000,00 kuna.

Iako inače javne pozive za velike projekte voli objavljivati i po svim dnevnim novinama, na ovome gdje traži kredit odlučio je uštediti novac Zagrepčana pa će Javni poziv biti objavljen samo na stranicama Grada Zagreba.

Poziv traje do 10 svibnja, a odabrat će se najpovoljnija ponuda.

Budući vjerovnik Grada Zagreba mora pristati i na unaprijed definiran rok i način otplate: U deset (10) polugodišnjih rata po isteku „grace perioda“ od dvije (2) godine, koji počinje teći od povlačenja zadnje tranše kredita.
Početak otplate glavnice je 31.1.2022, a zadnja rata dospijeva: 31.7.2026.
Kamata bi trebala biti fiksna i obračunava se polugodišnje svakog 31. siječnja i 31. srpnja.

Dakle, kredit koji će potrošiti Bandić (ali ne na grah kojeg besplatno dijeli na Prvi maj nego prije na gradnju sljemenske žičare za koju mu fale novci u proračunu) otplaćivat će tek onaj gradonačelnik ili gradonačelnica koja osvoji iduće lokalne izbore. Dakako, to bi mogao biti i Bandić, ako ga u tome ne onemogući pravosuđe. Naime, ako i u jednom kaznenom postupku koji se protiv njega trenutno vode na zagrebačkim sudovima bude osuđen na kaznu dužu od šest mjeseci, on se na tim izborima neće smjeti ni kandidirati.