Albanska zastava

Od ukupno 3833 birača albanske nacionalnosti upisanih u popis birača u Zagrebu, glasovanju je pristupilo 763 birača, odnosno 19,91%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 763 birača, odnosno 19,91%. Važećih listića bilo je 747, odnosno 97,90%. Nevažećih je bilo 16 glasačkih listića, odnosno 2,10 posto.

U Vijeće su izabrani ovi kandidati:

1. GENTIANA FANA
2. GZIM REDŽEPI
3. MERDITA AGAI MUHAXHIRI
4. ŠOIP ŠOIPI
5. ILIR MURATI
6. MEREME SAMAHODAJ THAQI

7. ŠUIP ZIBERI
8. LJILJANA KOCI
9. JONUZ ALITI

10. ARDIAN KOZNIKU
11. AVNI OSMANI
12. ARLINDA HIMA-SHATRI 13. ENVER IDRIZI
14. EMIRAT ASIPI
15. TOM KAČINARI
16. NIK PREKPALAJ
17. MUHAMED IMERI
18. FLORIJAN JUSUFI
19. XHEVDET SAHATXHIJA

20. LUIGJI KUŽNINI
21. SALAEDIN BAJRAMI

22. SALJI IDRIZI
23. ZURAP RAIFI
24. MAFIS ZENDELI