Od ukupno 4311 birača bošnjačke nacionalnosti upisanih u popis birača u Zagrebu, glasovanju je pristupilo 981 birača, odnosno 22,76%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 981 birača, odnosno 22,76%. Važećih listića bilo je 967, odnosno 98,57%. Nevažećih je bilo 14 glasačkih listića, odnosno 1,43%.

Za članove Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu izabrani su:

1. HARUN OMERBAŠIĆ

2. EKREM BEĆIROVIĆ

3. ARMIN HODŽIĆ
4. HUSEIN KUČUKOVIĆ

5. HASAN REDŽIĆ

6. KEMAL BUKVIĆ
7. ABID MEŠANOVIĆ

8. MUMIN HODŽIĆ
9. ADNAN HODŽIĆ

10. JASMINA ČALAKOVIĆ

11. RAMIZ IBRAHIMOVIĆ

12. ISMET KURTOVIĆ
13. EMIR ARSLANOVIĆ

14. HANA BEŠIĆ

15. SEAD BLAGAJČEVIĆ

16. AMIRA GROZDANIĆ

17. SAMIR HALILOVIĆ

18. EŠREF ČALAKOVIĆ

19. AMIR GOLAĆ
20. SANEL MODRONJA

21. ARNELA TABAKOVIĆ

22. NIHAD BAŠIĆ

23. SANDI DJEDOVIĆ

24. REMZIJA HADŽIĆ

25. SELMA PEZEROVIĆ