Od ukupno 677 birača češke nacionalnosti upisanih u popis birača u Zagrebu, glasovanju je pristupilo 70 birača, odnosno 10,34%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 70 birača, odnosno 10,34%.

Važećih listića bilo je 70, odnosno 100,00%. Nevažećih je bilo 0 glasačkih listića, odnosno 0,00%. Na izborima se kandidiralo 25 kandidata koliko ih se i izabire u vijeće češke nacionalne manjine u Zagrebu, pa je samo glasanje bila formalnost kojima su potvrđena ova imena:

1. JURAJ BAHNIK
2. AGNEZA FOFONJKA
3. JARMILA HANUŠKA
4. MIROSLAV HORINA
5. MARINA KOLAČEK NOVOSEL

6. MAJA BURGER
7. VIKTOR HUSAK
8. OTO KOLAČEK
9. ALENKA ŠTOKIĆ

10. JARMILA KOZAK MARINKOVIĆ

11. ALEN NOVOSAD
12. TOMISLAV RORBACH
13. JARUŠKA BIČEK

14. IVAN DANJEK
15. JAN KOLAČEK
16. JAROMIL KUBIČEK
17. DRAŽEN MACHAČEK
18. LIDIJA PROHASKA
19. MIROSLAV GELER
20. VLASTA POŠTOLKA
21. ADOLF TOMEK
22. VJEKOSLAV BUKAČ
23. MARTINA MARINKOVIĆ PLEHATI

24. MARIJA BUKOVAC
25. ĐURĐICA RAJIĆ