Mađarska zastava

Od ukupno 685 birača mađarske nacionalnosti upisanih u popis birača u Zagrebu, glasovanju je pristupilo 87 birača, odnosno 12,70%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 87 birača, odnosno 12,70%.

Važećih listića bilo je 87, odnosno 100,00%. Nevažećih je bilo 0 glasačkih listića, odnosno 0,00%. I kod Mađara se kandidiralo točno toliko kandidata koliko ih ulazi u vijeće mađarske nacionalne manjine u Zagrebu. Ovo su njihova imena:

1. ZOLTAN BALAŽ-PIRI

2. ZSUZSA CSANYI
3. ATILA VARGA
4. MARGIT SZABO

5. FERENCNE RANOGAJEC
6. JÓZSEF GUZSVÁNY
7. ESZTER PETKOVIĆ
8. ANNAMARIA ŠEHTEL MOLNAR

9. KATALIN MARTA SVAGUŠA

10. HAJNALKA DRAGANIĆ

11. FERENC KOVÁCS
12. TIBOR LITTVAY
13. JÓZSEF PETRIK

14. MARTA DŽEBA
15. LASZLO KOISS
16. LAJOS SZIROVICZA
17. TIBOR VARGA
18. BEÁTA KOVÁCS
19. JULIANNA NAGY VARJAS

20. KALMAN KUGLI
21. MARIJANA SELMAN
22. MAGDOLNA KOVAČ
23. ANA SEKEREŠ RUKAVINA

24. KORNELIA CRNJAC
25. ROKUŠ KALAPIŠ