Romska zastava

Od ukupno 2195 birača romske nacionalnosti upisanih u popis birača u Zagrebu, glasovanju je pristupilo 456 birača, odnosno 20,77%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 456 birača, odnosno 20,77%.

Važećih listića bilo je 415, odnosno 91,01%. Nevažećih je bilo 41 glasačkih listića, odnosno 8,99%.

Za članove Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu su izabrani po prvi puta svi kandidati sa jedne liste ( Romski san).

1. SENAD AHMETOVIĆ
2. NEĐATIN KAMBEROVSK

I3. ANKA DALIPOVSKI
4. HALIDA ALIJAGIĆ
5. RAMAN FAZLIEVSKI
6. RADE DEMIROVIĆ
7. SINIŠA-SENAD MUSIĆ
8. OSMAN BAJRIĆ
9. ŠAHA ZAHIROVIĆ

10. HARIJETA VONIĆ

11. JASMIN BAJRIĆ

12. SUZANA KRČMAR

13. ANESA ŠABANI

14. ALEN TAHIRI

15. NURA ISMAILOVSKI

16. ZIJAD OSMANOVIĆ

17. BISLIM GAŠI
18. RAMIZ AJDIN

19. IBRAHIM ISMAILOVSKI

20. KLAUDIJA JAŠAREVSKI

21. PAŠANA ŠEČIĆ
22. SENAD BAJRIĆ

23. ARDIJAN GAŠI

24. MIRVETA GAŠI

25. ŠEMSA ŠEČIĆ