Na više od tisuću kilometara od problema s migrantima s kojima se suočava Istočna Europa, Nizozemska hitno gradi svoj najveći kamp za izbjeglice.

Oko 3000 podnositelja zahtjeva za azilom uskoro će biti smješteno u bijelim metalnim i plastičnim paviljonima na čistini od 5,5 hektara blizu Nijmegena, nekoliko stotina metara od njemačke granice.

U odnosu na Mađarsku, Njemačku i Austriju, Nizozemska je dosad bila relativno slabo zahvaćena migracijom stotina tisuća izbjeglica od rata, ali zemlja se svejedno ne uspjeva više nositi s iznimnim brojem migranata koji traže azil.

Vlasti su odlučile o hitnom podizanju tog kampa na mjestu koje je dvaput korišteno za prihvat izbjegličkih kampova devedesetih godina, a svake godine ondje se organizira kampiranje 5000 vojnika na višednevnim vježbama

Prvi podnositelji zahtjeva za azilom trebali bi stići krajem tjedna u taj provizorni kamp. Najkasnije do lipnja kamp će biti raspušten jer će se koristiti za Paraolimpijske igre.

(Hina)