U Zagrebu i Opatiji se od 22. do 25. rujna 2015. godine održava 6. sastanak organizacija civilnog društva koje su izabrane za Središnju točku Desetljeća za uključivanje Roma (Decade Focal Point) iz Španjolske, Srbije, Slovačke, Makedonije, Mađarske, Češke, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a na konferenciju sudjeluju i predstavnici Tajništva Desetljeća.

Skup je iniciralo i organiziralo Romsko nacionalno vijeće – organizacija koja je Središnja točka Desetljeća za Rome u Republici Hrvatskoj i koja okuplja veliki broj romskih i proromskih organizacija civilnog društva i predstavničkih tijela.

Glavni cilj ovog skupa je usmjeren na dogovor organizacija civilnog društva o aktivnostima nakon završetka Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. u svjetlu odluka da neće biti proglašena nova Dekada iako postavljeni ciljevi nisu u zadovoljavajućoj mjeri postignuti.

Na zadnjem sastanku Međunarodnog upravnog odbora Dekade održanom prije dva tjedna u Sarajevu rad Dekade je zaključen bez dogovora o novoj Dekadi ili o adekvatnoj zamjeni za ovu važnu inicijativu što romske i proromske organizacije civilnog društva iz svih zemalja koje su bile uključene u Dekadu drži lošim i pogrešnim.

Organizacije prisutne na sastanku usmjerile su svoju pažnju na potrebu da se najširoj javnosti pošalje jasna poruka o potrebi da se Dekada nastavi u dosadašnoj ili nekoj drugoj formi definiranoj u Deklaraciji civilnog društva usvojenoj na 2. konferenciji Regionalnog savjeta Roma u Beogradu 21. 07. 2015. godine.

Konferencija radi kroz plenarne sesije ali i kroz djelovanje dviju radnih skupina od kojih jedna okuplja organizacije koje dolaze iz zemalja članica EU, a druga organizacije koje nisu članice EU kako bi se kroz grupe na što bolji način dogovorilo o zajedničkom djelovanju i korištenju fondova dostupnih članicama EU odnosno predpristupnih fondova.

Prvi dio konferencije bio je posvećen procesu evaluacije programa Središnjih točaka Desetljeća s ciljem da se analiza provođenje ovog višegodišnjeg programa Tajništva Desetljeća kroz koji su putem međunarodnog javnog natječaja birane organizacije civilnog društva iz 12 država koje su kroz svoju ulogu Središnje točke okupljale lokalne romske i proromske organizacije omogućujući im da zajednički sudjeluju u radu Desetljeća kroz svoje izabrane predstavnike i budu glas civilnog društva.

Konferencija će završiti u petak, 25. 09. usvajanjem zajedničkog dokumenta i stvaranjem međunarodnog  mehanizma kroz koji će europske organizacije civilnog društva surađivati u budućnosti.