Prvi rezultati Ankete o radnoj snazi za prvu polovinu godine, koje je objavio DZS, pokazuju vrlo blage pozitivne pomake na tržištu rada. Naime, prema Anketi je, u prvom polugodištu ove godine u odnosu na referentno razdoblje prošle godine, porastao broj zaposlenih osoba (za 2,2 %) i aktivnog stanovništva (za 1,2 %), a broj nezaposlenih osoba je pao (za 3,5 %). Ujedno je smanjena i stopa nezaposlenosti za 0,8 postotnih bodova, do razine od 16,8 %.

Unatoč tome, razine kontingenata na tržištu rada ostaju vrlo nepovoljne: nezaposlenost je vrlo visoka, kako su zaposlenost i aktivnost vrlo niske te su ovi blagi pozitivni pomaci preskromni da bi se mogli kvalificirati kao početak konzistentnog oporavka tržišta rada. Naime, kada se uspoređujemo sami sa sobom otprije šest godina, kao i onda kada se uspoređujemo s ostalim članicama EU i njihovim razvojem unatrag šest godina, pokazatelji su vrlo porazni, u kontekstu čega nas ovakva dinamika na tržištu rada nikako ne može zadovoljiti.

Uspoređujući sadašnje razine s onima iz prvog polugodišta 2008. godine, vidljivo je koliko je pogoršano stanje u zadnjih šest godina: broj zaposlenih manji je za 169 tisuća, broj nezaposlenih povećan je za 141 tisuću, a kontingent aktivnog stanovništva (radne snage) smanjen je za 28 tisuća, uslijed čega su stope zaposlenosti i aktivnosti smanjene (za 4,2 odnosno za 0,3 postotna boda), a stopa nezaposlenosti gotovo udvostručena (za 7,6 postotnih bodova).

Jednako tako, u usporedbi s ostalim članicama stojimo vrlo loše: dijelimo treće mjesto na listi najviših stopa nezaposlenosti s Ciprom, nakon Grčke i Španjolske, imamo drugu najnižu stopu zaposlenosti (nakon Grčke) te treću najnižu stopu aktivnosti (nakon Italije i Rumunjske). Iako je tek nekoliko članica uspjelo spustiti stope nezaposlenosti ispod razina iz 2008. godine (Njemačka, Mađarska i Malta), Hrvatska je ponovno u krugu onih kojima je odmak od 2008. godine najveći (veći imaju samo Grčka, Španjolska i Cipar).

Nastavak dosadašnjeg trenda ovih pokazatelja očekujemo i u drugom dijelu godine, što će na razini cijele 2015. godine donijeti vrlo skromno smanjenje stope anketne nezaposlenosti, od 0,5 do jednoga postotnog boda (do razine od oko 16,5 %). To ćemo prije okarakterizirati kao stagnaciju nakon dosezanja dna, nego kao početak konzistentnog oporavka.