Sigurnosno obavještajna agencija (SOA) predala je Hrvatskom državnom arhivu preostalu arhivsku dokumentaciju naslijeđenu od bivše Službe državne sigurnosti (SDS) Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Hrvatske koju je SOA imala u svojoj arhivi.

Riječ je o dokumentaciji koju su u arhivama tadašnjeg SDS-a zatekle novoformirane hrvatske sigurnosne i obavještajne službe, a nastala je u razdoblju od 1937. godine do 30. svibnja 1990. godine, objavila je SOA na svojoj web stranici.

SOA već dvije godine planski i sustavno radi na sređivanju i kategorizaciji navedenog gradiva, a o opsegu izvršenog posla govori podatak da su Hrvatskom državnom arhivu predana 134 dužna metra dokumentacije.

Namjera je SOA-e da to vrijedno arhivsko gradivo postane dostupno znanstvenoj i široj javnosti i omogući bolji uvid u to razdoblje hrvatske povijesti. Dokumentacija će biti dostupna nakon odgovarajuće obrade u Hrvatskom državnom arhivu, a pri tome će za njezinu dostupnost vrijediti propisi koji reguliraju postupanje s arhivskim gradivom i zaštitom osobnih podataka.

Dokumentacija obuhvaća različita područja djelovanja SDS-a: unutarnju problematiku (dokumentacija iz vremena Kraljevine Jugoslavije, ostatci dokumentacije ustaškog režima, dokumentacija SDS-a o vjerskim zajednicama, bivšim građanskim strankama, terorizmu, diverzijama, iredentizmu); emigraciju (stranke i pokreti poput HRB-a, HOP-a, jugoslavenska ekstremna emigracija, osobe na radu u inozemstvu koje neprijateljski djeluju, akcije i obrade) te strane obavještajne službe (prije, za vrijeme i nakon II. svjetskog rata).

Nadalje, dokumentacija obuhvaća i rad SDS-a (normativni akti i korespondencija s drugim državnim tijelima, upute o radu, nomenklature, urudžbeni zapisnici, analize, pregledi, prikazi, savjetovanja) te analitičke materijale i osvrte, indikativne informacije i druge preglede Saveznog sekretarijata unutarnjih poslova SFRJ.

Hrvatske sigurnosne i obavještajne službe već su ranije predale Hrvatskom državnom arhivu dosjee osoba nastale radom bivše Službe državne sigurnosti, kao i veći dio dokumentacije iz vremena II. svjetskog rata koju je SDS imao u svojim arhivima.

SOA sustavno radi na približavanju hrvatskoj javnosti i jačanju povjerenja građana u rad SOA-e; predaja arhivskog gradiva SDS-a smjera tim ciljevima i istodobno čini odmak od povezivanja SOA-e s radom, metodama i tradicijom bivšeg SDS-a, navodi se u priopćenju.

Tim se činom SOA potvrđuje kao moderna sigurnosno-obavještajna agencija demokratske države koja slijedi praksu službi država s dugom demokratskom tradicijom da se deklasificira dokumentacija za koju više ne postoje razlozi za tajnost, stoji na web stranici SOA-e.

(Hina)