Udruga Radio Marija dobila je koncesiju na vrijeme od 14 godina za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada Zagreba, odlučilo je na sjednici u utorak Vijeće za elektroničke medije.

Natječaj za koncesiju na području grada Zagreba je objavljen 22. srpnja, a na njega su se javila dva neprofitna ponuditelja – Udruga Radio Marija i Kuća ljudskih prava, a njihove ponude su otvorene na sjednici Vijeća 3. rujna.

“Obje su ponude ocijenjene kao izuzetno kvalitetne, no ponuda Udruge Radio Marija u kvantitativnom smislu udjela različitih vrsta programa ima veću zastupljenost obrazovnog i kulturnog programa, kao i veći udio vlastite proizvodnje”, stoji u objašnjenju odluke VEM-a objavljenom na njihovim stranicama.

Kuća ljudskih prava u suradnji sa Srpskim narodnim vijećem i Radijom 808 svoj su program predstavili nedavno na konferenciji za novinare.

Povodom odluke Vijeća za elektroničke medije Kuća ljudskih prava organizira za srijedu konferenciju za novinare. U pozivu ističu da “nije jasno kako je Vijeće moglo donijeti takvu odluku s obzirom da je na jednoj od prethodnih sjednica jednoglasno utvrdilo da “ponuda Kuće ljudskih prava ispunjava sve formalne uvjete, dok ponuda Udruge radio Marija ne ispunjava uvjete budući da nije dostavljena potvrda FINA-e da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te potvrda da nije otvoren postupak predstečajne nagodbe””.

Temeljna djelatnost udruge Radio Marija je proizvodnja i emitiranje radijskoga programa. Kao ciljeve Udruga na svojim stranicama, između ostalog, ističe težnju njegovanju savršenijeg života i promicanje javnog bogoštovlja, kršćanskog nazora na svijet, podupiranje radijske aktivnosti kulturnog i kršćanskog etičkog sadržaja posredovanjem radijskih programa, promicanje širenja evanđeoske poruke radosti i nade prema duhu i nauku Katoličke crkve te promicanje kršćanskog nauka i evangelizacije posredovanjem suvremenih audio-vizualnih medija, multimedija i periodičnim tiskom.