Vlada RH
Vlada RH

Hrvatska je Vlada u četvrtak, na jednoj od najkraćih sjednica, koja je trajala sedam minuta i 18 sekundi, odradila 24 točke dnevnog reda, među kojima i odluke kojima se daje pravo tvrtkama da priređuju igre na sreću u casinima i na automatima te igre klađenja, čime se očekuje dodatni prihod u državnom proračunu za 2016. od 53,4 milijuna kuna.

Trenutno 43 društva u Hrvatskoj priređuje igre na sreću na automatima, a Ministrstvo financija raspisalo je javni natječaj za davanje prava priređivanja takvih igara za još sedam društava. Oni bi trebali započeti s radom tijekom iduće godine, a s osnove naknade očekuje se dodatni prihod proračuna od 15,4 milijuna kuna.

Vlada je donijela odluku i o pravima priređivanja igara na sreću u casinima i to za pet tvrtki na rok od 15 godina. Trenutno u Hrvatskoj takve igre ima pravo priređivati 15 društava. Od pet trgovačkih društava kojima je dano pravo priređivanja igara na sreću u casinima dvije će nastaviti pružati te usluge, od čega se očekuje nastavak ostvarivanja prihoda u proračunu od oko 12 milijuna kuna godišnje, dok će tri nova a društva osigurati dodatni prihod proračuna od 12,5 milijuna kuna.

Također, Vlada je odobrila jednom trgovačkom društvu, također na 15 godina, pravo priređivanja igre klađanje, od čega proračun može očekivati prihod od 13,5 milijuna kuna.

Stečajnim upraviteljima najviše 795 tisuća kuna nagrade

Vlada je uredbom utvrdila i kriterije i način obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima, prema kojoj će visinu nagrade utvrđivati sud uzimajući u obzir obujam i složenost poslova, rad stečajnoga upravitelja na ispitivanju tražbina te vrijednost unovčene stečajne mase.

Uredbom je utvrđen i najviši iznos nagrade stečajnom upravitelju – 795 tisuća kuna u bruto iznosu. Pritom nagrada s osnove vrijednosti unovčene stečajne mase može iznositi najviše 630 tisuća kuna, s osnove dodatne nagrade najviše 150 tisuća kuna i s osnove posebne nagrade najviše 15 tisuća kuna.

Posebnom se nagradom, kako se obrazlaže, želi stimulirati stečajne upravitelje koji ulože poseban trud kako bi se vjerovnici namirili što brže i u što višem, kao i rad stečajnih upravitelja koji su morali ispitati veliki broj tražbina, pa se primjerice predviđa da sud može tu posebnu nagradu odrediti stečajnom upravitelju ako ispita više od 500 tražbina, a za što će mu se obračunati sto kuna za svaku sljedeću ispitanu tražbinu.

Uredbom se regulira i iznos jednokratne nagrade za povjerenika predstečajnog postupka za obavljene poslove u tom postupku i ta se nagrada može kretati od tri do 20 tisuća kuna. U tim se iznosima može kretati i jednokratna nagrada privremenih stečajnih upravitelja.

Viši stupanj obrazovanja i napredovanje državnih službenika

Vlada je izmijenila i uredbu o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika, kojima se službeniku koji tijekom državne službe stekne viši stupanj obrazovanja omogućuje napredovanje na bilo koje nerukovodeće radno mjesto u skladu sa stečenim stupnjem obrazovanja, a ne samo na najniže radno mjesto u odgovarajućem stupnju obrazovanja.

Na taj se način, kako se navodi u obrazloženju, želi motivirati državne službenike za daljnje stručno usavršavanje i stjecanje višeg stupnja obrazovanja nakon kojeg se mogu rasporediti na više radno mjesto, uvažavajući njihovo dotadašnje radno iskustvo u državnoj službi i ostvarene rezultate u radu.

Državni službenici koji na poslovima nižeg stupnja obrazovanja u državnim tijelima imaju dvostruko više radnog iskustva od propisanog ne trebaju obaviti stručno osposobljavanje niti ponovo polagati državni ispit.

Službenik koji tijekom državne službe stekne viši stupanj obrazovanja ne može napredovati, odnosno biti raspoređen na rukovodeće radno mjesto sve dok ne ispuni uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za to radno mjesto, predviđaju izmjene uredbe.

Kontejneri za potrebe romske nacionalne manjine

Vlada je donijela i odluku o o darovanju kontejnera iz strateških robnih zaliha općinama Sveti Đurđ, Nedelišće, Orehovica i Pribislavec te gradovima Slavonski Brod i Sisak za potrebe romske nacionalne manjine.

Riječ je o 14 kontejnera, čija je vrijednost 1,07 milijuna kuna i knjižit će se na teret Ravnateljstva za robne zalihe, kao i troškovi prijevoza koji iznose 70 tisuća kuna. Općine i gradovi osigurali su zemljište na koje će se kontejneri postaviti.

(Hina