Za 06. listopada 2015. u 10,00 sati je zakazana je sudska deložacija na adresi u Zagrebu, Vranovina 11, mansarda, radi iseljenja ovršenika Buntić Nade i uklanjanja svih njenih stvari iz nekretnina: površine 11,47 m2 i 17,95 m2.

Priopćenje Gradskog Ureda za imovinsko-pravne poslove prenosimo u cijelosti:

Utvrđeno je da Buntić Nada vlasnica stana površine 24,56 m2, na I katu iste zgrade, te da bez valjane pravne osnove drži u posjedu predmetne prostorije.

Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj: Ps-990/04 od 15.09.2009. Buntić Nadi naloženo je iseljenje iz predmetnih prostorija/stanova i nadoknada parničnih troškova Gradu Zagrebu, a presudom Županijskog suda u Zagrebu Gž-8700/09 od 10.07.2012. odbijena je žalba tuženice kao neosnovana i potvrđena je presuda Općinskog građanskog suda.

Kako imenovana nije u mirnom postupku stan predala Gradu Zagrebu pokrenut je ovršni postupak radi iseljenja i naplate troškova nastalih u postupku iseljenja.

Režijske troškove (zaštićenu najamninu, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, potrošnja vode) za predmetni prostor Buntić Nada uredno podmiruje.

Grad Zagreb će u skladu sa svim iznesenim činjenicama pristupiti zakazanoj deložaciji u cilju zaštite imovine.

Napominjemo da je deložacija već tri puta bila odgođena iz formalnih razloga.