Liste za izbor zastupnika u Hrvarski sabor mogu predložiti jedna politička stranka, koalicija stranaka i birači, kandidate za zastupnike nacionalnih manjina predlažu političke stranke, birači i manjinske udruge, podsjetili su u utorak iz Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

Od utorka, naime, teče rok od 14 dana za podnošenje kandidatura, podnose se DIP-u i moraju prispjeti najkasnije do ponoći, 19. listopada.
U deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, u kojima se bira po 14 zastupnika, te u XI., u kojoj tri zastupnika bira ‘dijaspora’, odnosno birači bez prebivališta u Hrvatskoj, listu za izbor zastupnika u Sabor može samostalno predložiti jedna politička stranka ili koalicija stranaka (koalicijska lista).
Birači predlažu neovisnu kandidacijsku listu s najmanje 500 pravovaljanih potpisa birača izborne jedinice za koju se lista predlaže. Birač može potpisom poduprijeti više lista, ali samo u onoj izbornoj jedinici u kojoj ima prebivalište.

Koga se ne smije kandidirati

Kandidatom se može biti samo na jednoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici. Birači i političke stranke ne smiju kandidirati osobe koje su pravomoćnom sudskom odlukom osuđene na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci i to ako se u trenutku stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora izrečena kazna izvršava ili tek predstoji njezino izvršenje, podsjeća DIP.
Birači i političke stranke ne smiju kandidirati osobe za koje u trenutku stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora (utorak, 6. listopada) nisu protekli rokovi rehabilitacije prema posebnom zakonu, a koje su pravomoćnom sudskom odlukom osuđene za kaznena djela protiv protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (genocid, zločin agresije, zločin protiv čovječnosti, ratni zločin, terorizam, terorističko udruženje, mučenje i ropstvo), te za kaznena djela protiv života i tijela (teško ubojstvo), ističe DIP.

Kandidati nacionalnih manjina

Ista ta pravila vrijede i za kandidiranje u XII. jedinci, u kojoj osam svojih zastupnika biraju pripadnici nacionalnih manjina.
Kandidate nacionalnih manjina mogu predložiti političke stranke, birači i manjinske udruge. Za pravovaljanu kandidaturu za manjinskog zastupnika i njegovog zamjenika treba najmanje 100 potpisa birača pripadnika te nacionalne manjine.
Birač može potpisom poduprijeti više prijedloga kandidatura te nacionalne manjine. Kada pripadnici više manjina zajedno biraju jednog zastupnika, za pravovaljanu kandidaturu treba najmanje 100 potpisa birača pripadnika tih nacionalnih manjina.
Pripadnici srpske manjine predlažu najmanje jednog, a najviše tri kandidata i njihove zamjenike, pripadnici mađarske i talijanske manjine predlažu po jednog kandidata i njegovog zamjenika.
Po jednog kandidata za saborskog zastupnika predlažu pripadnici češke i slovačke manjine, austrijske bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine i albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine.
Birački potpisi prikupljaju se na obrascima koje je propisao DIP, a koji se od utorka, 6. listopada, mogu kupiti u prodavaonicama Narodnih novina ili preuzeti na internet stranicama DIP-a www.izbori.hr.
Na toj je stranici, navode u DIP-u, dostupan i poseban program namjenjen ispunjavanju obrazaca prijedloga kandidacijskih lista, odnosno kandidatura.
Parlamentarni izbori, koje je u ponedjeljak raspisala predsjednica Republike, osmi su po redu i prvi parlamentarni izbori na kojima će birači moći koristiti preferirani glas, dakle na listi za koju budu glasovali moći će zaokružiti i kandidata kojemu daju prednost, odnosno kojeg preferiraju.
Izbori će se održati u nedjelju, 8. studenoga.

(Hina)