Škole imaju dovoljno radnih dana u tekućoj školskoj godini za nadoknadu sati provedenih u štrajku u rujnu, pa nema potrebe za radnim subotama, drže u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) , a istog su mišljenja i čelnici školskih sindikata.

U MZOS-u podsjećaju da je štrajk u osnovnim školama trajao četiri radna dana, a u srednjim školama pet radnih dana, a ti se dani mogu nadoknaditi u sklopu godišnjeg plana i programa, te predviđenog broja radnih dana.

Minimum 175 nastavnih dana

Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za tekuću školsku godinu predviđeno je 180 radnih dana, zakonski propisan minimum je 175 nastavnih dana, a škole godišnjim planom i programom utvrđuju plan i raspored potreban ne samo za nastavni plan i program već i za ostale odgojno-obrazovne programe škole, poput školskih priredaba, natjecanja, dana škole, općine, izleta, ekskurzija i sl.

“Škole imaju dovoljno radnih dana za nadoknadu, nema potrebe za radnim subotama, a u slučaju da nemaju dovoljan broj dana, propisana je procedura i nema potrebe za ikakvim uputama MZOS-a”, ističu u Ministarstvu dodajući da su ravnatelji odgovorni za organizaciju rada škola.

Iznimno, u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom, škola može odstupiti od rokova utvrđenih tom odlukom, o čemu odlučuje MZOS na zahtjev škole i ureda državne uprave u županiji, odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja, dodaju u MZOS-u.

Ako škola ne ostvari nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani broj nastavnih tjedana, nastavna se godina može odlukom ureda državne uprave u županiji ili uredu Grada Zgareba nadležnog za obrazovanje, uz prethodnu suglasnost MZOS-a, produljiti i nakon završetka školske godine, odnosno nakon 10. lipnja 2016. za većinu učenika ili 17. svibnja 2016., kada završava nastava za maturante.

I sindikalci tvrde da se dani u štrajku mogu nadoknaditi bez problema

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenihu srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec smatra da se sati provedeni u štrajku mogu nadoknaditi u sklopu redovno predviđenih nastavnih dana, a ravnatelji koji će organizirati nastavu subotom trebat će je dodatno platiti.

S time se slaže predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem koja kaže da će svaka škola postupiti individualno, ali informacije s terena pokazuju da štrajk nije narušio nastavni proces niti će se zbog njega morati raditi neke velike preraspodjele ili produljenja nastave, a naročito ne rad subotom.

Šprem napominje da su neki ravnatelji izlazili s prijedlozima o nadoknadi nastave subotom, na što je njezin sindikat upozorio kako je to najskuplja varijanta za koju ravnatelji moraju preuzeti odgovornost.

“Kolektivnim ugovorom propisano je pravo da se za rad subotom osnovna plaća zaposlenika uvećava za 25 posto, a za prekovremeni rad 50 posto”, napominje Šprem dodajući kako ne vjeruje da će za tim biti velike potrebe.

“Ravnateljima i školskim odborima ostaje na raspolaganju nekoliko varijanti. Većinom će se ti sati uspjeti nadoknaditi i uklopiti u redovni kalendar, koji ima savim dovoljan broj nastavnih dana i tjedana. Ponegdje će škole one dane koje su unaprijed definirale kao nenastavne možda pretvoriti u nastavne, pa će umjesto kulturnih i sportskih manifestacija imati nastavu”, kaže Šprem.

Škole će nadoknadu sati prilagođavati svom planu i programu

Univerzalnog recepta nema jer odaziv štrajku nije bio u svakoj školi isti, pa će i nadoknadu tih dana različito organizirati. Svaka je škola izradila svoj godišnji plan i program u sklopu kojega će odraditi i sate provedene u štrajku, a roditelji i učenici od svoje će škole dobivati informacije o tome.

Primjerice, predstojeći petak, 9. listopada, dan nakon državnog blagdana, u VI. osnovnoj školi u Varaždinu, nastava će se održati redovno, iako je ranijim planom bio predviđen nenastavni dan.

U zagrebačkoj osnovnoj školi Dragutin Domjanić kažu da u petak redovno rade i da produljeni vikend nisu ni ranije planirali.

Napominju da u toj školi za nadoknade dana u štrajku za razrednu nastavu neće biti problema, ali će za predmetnu nastavu tijekom školske godine raditi određene preraspodjele kako bi sve uklopili u predviđeni kalendar i program rada. Međutim, rada subotom neće biti.

Neke srednje škole neće imati nastavu u petak, 9. listopada, ali će taj dan nadoknađivati na svoj način. Zagrebačka 18. gimnazije obavijestila je učenike da će 9. listopada biti neradni dan koji će se odrađivati naknadno, u subotu, 17. listopada.

U Grafičkoj školi u Zagrebu također će imati produljeni vikend, a kao nadoknadu umjesto manifestacije predviđene za Dan škole, 20. listopada, imat će nastavu, a jednu će subotu imati terensku nastavu.

Ravnatelj te škole Dubravko Deželić navodi da će Nastavničko vijeće na polugodištu vidjeti kako stoje s manjkom nastavnih sati pa će to preraspodijeliti tijekom školske godine.

Predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec napominje pak da je “čisto matematički” jasno kako će neke škole, u kojima je štrajk trajao šest dana, kao i pojedina razredna odijeljenja, ipak morati nadoknaditi nastavu subotom.

“Minimum od 175 nastavnih sati mora se odraditi, a kako će to pojedine škole izvesti ovisi o njima, o broju sati koji im nedostaje, ali i broju učenika koji nisu tijekom štrajka dolazili na nastavu. Primjerice, u nekoj će školi od ukupno 21 razrednog odijeljenja, tri odijeljenja trebati nadoknadu sati, a to nemaju kad odraditi nego subotom”, kaže Hitrec.

(Hina)